zeldathemes

AniManga ★ BL ★ Yaoi Blog
★ ★ ★Rei to my Nagisa  #Betrayal knows my name    #luka crosszeria    #yuki giou    #Takashiro Giou    #Tachibana Giou    #aya kureha    #Katsumi Tooma    #Isuzu Fujiwara    #Ibuki Shikibe    #kanata wakamiya    #Reiga Giou    #senshirou furuori    #kuroto hourai    #hotsuma renjou    #Shuusei Usui    #Tsukumo Murasame    #Touko Murasame